A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány

Civil szervezetünk a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány (5900 Orosháza, Táncsics Mihály u. 24. adószám: 18395356-1-04) 2009-óta bejegyzett, aktívan működő közhasznú alapítvány.

Civilszervezetünk oly történelmi helyet működtet, mely Dél-Békés legmeghatározóbb 1000 éves történelmi adottsága és egyik legnagyobb turisztikai attrakciója lehet.

Alapítványunk a magyarság önmagába vetett hitének, erejének, összetartozásának, eleven múltjának a képviselője. Működésünk kezdete óta jelentős források nélkül is jelentős eredményeket értünk el. “Gellértegyháza”, az a terület amely már több, mint 1000 évvel ezelőtt is lakott település volt és Árpád-kori településnek mondható. A területet, mely 5,7 ha, alapítványunk gondozza, fejleszti építi.A világ ugyan állandóan változik körülöttünk. Földünket nem agancskapával műveljük, s általában nem lovas kocsin utazunk, de fokozottan szükségét érezzük annak, hogy a régmúlt életét a város többi szervezetével, kulturális intézményével karöltve kézzelfoghatóvá tegyük gyermekeink és a hozzánk látogatók számára. Mélyről fakadóan, őszintén.

Alapítványunk célja, hogy Gellértegyháza településmaradványai körül nemzeti történelmi múltunkat, kulturális örökségünket megőrizzük és fenntartsuk. A vitathatatlan értékeire alapozva kívánjuk azon értékrendet visszaállítani, amelynek során szeretnénk mindenkivel megismertetni azokat az elmúló félben lévő, történelmi múltunkban gyökerező erkölcsi értékeket és tapasztalati hagyományokat, amelyek hitvallásunk szerint napjainkban is értéket kell, hogy képviseljenek. Célunk tehát az önzetlen segítségnyújtás a fenti értékek megőrzés és átörökítése érdekében, minden korosztály részére.

A mai elgépiesedett, elszemélytelenedett, felgyorsult világunkban mindenre jut időnk, csak önmagunkra valamint a családunkra nem, és a legnagyobb értéket, az embert hanyagoljuk el legjobban. A különféle rendezvények, programok, táborok szervezésével szolgálni kívánjuk a fenti célok elérését, és mindenkinek bemutatni azokat a tevékenységeket, emlékeket, amelyek vagy az idő homályába vesztek, vagy a hagyományos oktatási rendszer keretein belül nem kerültek átadásra. Azokat a régi kézműves mesterségeket, népművészeteket, kulturális örökségeket, amelyek fennmaradása mára bizonytalanná vált. Ilyenek többek között a fazekasság, szíjgyártás, kézi szövés, vályogvetés, fafaragás, íjászat, lovas íjászat, solymászat. A fentieken felül fontosnak tartjuk az egészségmegőrzést, melynek szerves része táplálkozási, életmód-választási, sportolási módok bemutatása és azok gyakorlása.

A kezelésünkbe lévő közel 6 hektáros terület 2011-ben „Különleges Örökségvédelmi Terület” besorolásba, valamint 2014-ben a helyi Értéktárba is bekerült. Annak érdekében, hogy a célok megvalósuljanak és működtethető idegenforgalmi látványosság legyen elengedhetetlen a fejlesztés.

A fejlesztésre ütemezési tervünk alapján először a meglévő egységeket kell működőképes használhatósági szintre fejleszteni.

Ebbe az ütembe tartozik:

„Népi hagyományok bemutatóterme”

A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás jogcímen 26.699.926 Ft vissza nem térítendő EMVA támogatást nyert el.

Alapítványunk kezelésében lévő Gellértegyházi Történelmi Szabadidős Emlékparkban létesített „Népi Hagyományok Bemutató Terme” helyet biztosít hagyományos népi mesterségek (fazekas, szíjgyártó, kézi szövő, fafaragó, stb.) bemutatására, illetve ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokások felelevenítésére és a látogatók számára történő bemutatására. A fejlesztés megvalósításával és működtetésével célunk a népi hagyományok
megőrzése és minél szélesebb kör számára annak megismertetése.

A támogatásból a „Népi hagyományok bemutató terme” épület kialakítása valósulhatott meg, az eddig szabadtéren lévő rendezvényeinknek fedett helyet teremtve. Szeretnénk felhívni olyan népi kismesterségekre a figyelmet, amelyeket ma már nem, vagy csak igen ritkán művelnek (fazekas, szíjgyártó, kézi szövő, vályogvető, fafaragó). Régmúlt hagyományait megelevenítve íjászat, lovas íjászat, solymászat, állattartás feledésbe merült
mozzanatait bemutatni.

A bemutató létesítmény kialakításával a település központjában egy újszerű turisztikai vonzerőt képviselő többfunkciós látogatótér került kialakításra, mely a jövőben alkalmassá válik turisztikai programok, bemutatók megrendezésére is.